top of page

Politica Societatii

NE-AM ANGAJAT CA:

     Îmbunătățirea și actualizarea activităților noastre, care sunt orientate catre Managementul Calitatii și sistemelor de management al sănătății și mediului prin filozofia îmbunătățirii continue.

    Angajații sa fie încurajati la participarea lucrului în echipă, sunt încurajate abordări inovatoare și creative, care să ofere eficienta si un mediu sigur.

 Instruirea tehnică și socială, pentru a spori în mod constant capacitatea și competența angajaților și furnizorilor

   Proiectarea unei modalitati eficiente pentru a integra cele mai recente cunoștințe și  procese tehnologice orientate către client si criteriile de performanta pentru a deveni lider in industrie.

bottom of page